Implementarea proiectului

Consortiul FORBIO va efectua activităţile pe baza următoarelor pachete de lucru (PL):

 

PL1 - Coordonare şi management

Obiectivul acestuia este de a asigura implementarea eficientă a proiectului FORBIO. Liderul PL – WIP Renewable Energy

PL2 – Fezabilitate agronomică şi tehnico-economică

Obiectivul acestui PL este de a evalua potenţialul agronomic şi tehnico-economic al lanţurilor valorice avansate selectate pentru producerea de bioenergie în locațiile identificate din ţările ţintă. Liderul PL – Biochemtex

PL3 – Evaluarea sustenabilităţii căilor selectate de producere a bioenergiei în locațiile identificate pentru studiu de caz

Obiectivul este de a evalua sustenabilitatea de mediu, socială şi economică a lanţurilor valorice avansate selectate pentru producerea de bioenergie în ţările ţintă, Liderul PL -  FAO

PL4 - Identificarea și înlăturarea barierelor pentru absorbţia de către piaţă a bioenergiei 

Obiectivele sunt realizarea unei analize a barierelor economice şi non-economice pentru absorbţia de către piaţă a tehnologiilor sustenabile pentru producerea bioenergiei în locațiile selectate pentru studiu de caz;  schimbul de informaţii despre bune practici pentru politici, reglementări şi scheme de sprijin pentru producerea de bioenergie, care permit o utilizare sustenabilă şi eficientă a bio-resurselor de pe terenurile insuficient utilizate; dezvoltarea strategiilor de înlăturare a barierelor menţionate anterior, inclusiv identificarea rolurilor şi responsabilităţilor factorilor relevanţi implicaţi. Liderul PL-  FAO.

PL5 – Transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea capacităţii pentru lanţuri valorice inovative

Obiectivul acţiunilor este de a îi încuraja pe fermierii europeni şi pe proprietarii de terenuri contaminate din locațiile selectate pentru a începe acţiuni referitoare la producţia de bio-energie non-alimentară, prin prezentarea evaluărilor realizate în studiile de caz și, de asemenea, prin replicarea cunoștințelor dobândite în aceste locații de către alte regiuni sau țări și dezvoltarea capacității factorilor interesați, pentru a facilita crearea de lanțuri de aprovizionare durabile pentru bioenergie, Liderul PL – WIP Renewable Energy

PL6 - Diseminare și exploatare

Obiectivul acestui PL este maximizarea vizibilității proiectului și disemniarea informațiilor pertinente către factorii interesați și către publicul larg despre obiectivele, activitățile și rezultatelor acestuia, promovând prin aceasta angajamentul grupurilor țintă în activitățile proiectului FORBIO, ca și exploatarea rezultatelor  acestuia, Liderul PL – Geonardo.